Proiectul ”Dezvoltarea infrastructurii de turism în stațiunea balneoclimaterică Amara prin amenajarea Plajei Perla” a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Axa prioritară 7 - Diversificarea Economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1- sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.

Cod SMIS al proiectului: 118850

Contractul de finanțare nr. 4348 / 03.06.2019.

Durata de implementare a proiectului: 131 luni.

Perioada de implementare: 25.02.2016- 31.12.2026.

Valoarea totală a proiectului: 15.057.328,27 lei, din care finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 14.581.050,52 lei
(finanțare nerambursabilă din FEDR – 85,00% și din bugetul național – 13,00%), valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului
în sumă de 297.572,46 lei, iar valoarea neeligibilă 178.705,29 lei.

Locul de implementare: România, județul Ialomița, orașul Amara

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea turismului în cadrul staţiunii Amara, prin îmbunătăţirea infrastructurii specifice activităţilor de agrement, tratament şi de relaxare existente la nivelul staţiunii.
Obiectivul general se poate îndeplini prin realizarea  urmatoarelor obiective specifice:

Obiectivele specifice ale proiectului

O.S.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement şi relaxare, prin amenajarea Plajei Perla, într-o perioada de 33 luni de la semnarea contractului de finanţare.
Pentru atingerea obiectivului specific au fost identificate următoarele măsuri:


Masura 1 – Modernizarea drumului de acces către obiectivul turistic – Aleea Perla
Masura 2 – Amenajarea complexului balnear Plaja Perla prin realizarea de:
- alei carosabile şi pietonale, parcări şi platforme pietonale,
- clădiri cu diverse funcţiuni: grupuri sanitare, punct de prin ajutor, observatoare de păsări, pavilion recreere
- terenuri de sport şi minigolf
- amenajarea zonei de expunere la soare (plajă)
- amenajarea zonei de picnic
- amenajarea peisagistică a spaţiului verde
- realizarea unui sistem de irigaţii
- realizarea reţelei de iluminat stradal
Masura 3 – Amenajarea de puncte de coborâre în apă prin amplasarea unor pontoane pe flotoare şi semnalizarea zonei de îmbăiere prin amplasarea unor geamanduri şi puncte de salvare
Masura 4 – Amplasarea mobilierului urban


O.S.2. Valorificarea resurselor turistice naturale specifice statiunii prin dezvoltarea infrastructurii de tratament intr-o perioada de 34 de luni de la semnarea contractului de finantare
Pentru atingerea obiectivului specific au fost identificate următoarele măsuri:


Masura 1 – Realizarea de bazine pentru depozitarea nămolului în vederea utilizării acestuia în scop terapeutic de către turiştii Plajei Perla
Masura 2 – Realizarea unui bazin destinat persoanelor cu dizabilităţi, în care va fi folosită apa Lacului Amara în vederea utilizării acestuia în scop terapeutic de către turiştii Plajei Perla


O.S.3. Promovarea infrastructurii ce face obiectul investiţiei către grupul ţintă timp de 8 luni, în vederea menţinerii turiştilor actuali şi atragerea unor noi turişti în cadrul staţiunii Amara.
Pentru atingerea obiectivului specific au fost identificate următoarele măsuri:


Masura 1 – Conceperea şi distribuirea de materiale publicitare
Masura 2 – Promovarea în mediul online
Masura 3 – Promovarea prin intermediul entităţilor implicate în dezvoltarea mediului local sau cu activitate în domeniul turismului
Masura 4 – Promovarea prin mass media
Masura 5 - Participarea la evenimente locale şi naţionale
Masura 6 - Organizarea de campanii de informare
Masura 7 - Promovare prin Publicitate Outdoor

Rezultate așteptate:

REZULTAT O.S.1: Crearea unei infrastructuri publice de turism si agrement prin amenajarea plajei Perla

Acest rezultat poate fi defalcat astfel:

  • lungimea/suprafaţa infrastructurii rutiere şi a utilităţilor din corpului drumului (km şi mp) = 0.69 km, 3343 mp
  • lungime sistem de iluminat public (ml) = 1500 m.l.
  • lungime/suprafaţa trotuare/alei/trasee pietonale modernizate/realizate (km şi mp) =

- Alei pietonale = 0.742 km, 1592 mp

  • suprafaţă trasee turistice/tematice, locuri de recreare şi popas amenajate, puncte (foişoare) de observare/ filmare/ fotografiere (mp),

- Puncte (foişoare) de observare/ filmare/ fotografiere = 35 mp

  • suprafaţă de spaţiu verde amenajată (mp) = 3612 mp

- picnic pe iarbă = 3100 mp

- zone floricole = 512 mp

  • suprafaţă posturi salvamont/salvamar (mp) = 2.7 mp
  • suprafaţa infrastructurilor pentru recreere/agrement create, amenajate, reabilitate (mp).

- Plaja pe iarbă amenajată = 8360 mp

- Facilităţi sportive (fitness, terenuri, minigolf) = 1030 mp

- Locuri de joacă = 863 mp

- Platforme picnic = 273 mp

- Pavilion = 96.4 mp

REZULTAT O.S.2: Crearea infrastrutucturii conexe de utilitate publica in scopul valorificarii obiectivului turistic natural – Lacul Amara

Acest rezultat poate fi defalcat astfel:

  • crearea infrastructurilor conexe de utilitate publică = 129 mp

- Bazin persoane dizabilități = 120 mp

- Bazine pentru depozitarea namolului = 9 mp

REZULTAT O.S.3: Promovarea obiectivului finantat in randul grupului tinta vizat.

Acest rezultat poate fi defalcat astfel:

- Implementarea unei campanii de marketing si promovare a obiectivului finantat prin intermediul prezentului proiect – Plaja Perla


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


 

Investim în viitorul tău! 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.rofacebook.com/inforegio.ro